Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at NSB har sagt opp avtalen med Forsvarsdepartementet om rabatt på togreiser for militært personell

Datert: 17.10.2002
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 23.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): NSB har sagt opp avtalen med Forsvarsdepartementet som gir militært personell rabatt på togreiser. I verste fall faller ordningen bort.

Hva vil statsråden gjøre for at militært personell fortsatt kan komme seg hjem og tilbake til sitt hjemsted på en rimelig økonomisk måte, sett i forhold til den økonomi den norske soldat har mens hun/han avtjener sin verneplikt?


Les hele debatten