Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Om ubrukte tilretteleggingstilskudd til bedrifter tilknyttet tilbakeføring av sykemeldte og funksjonshemmede til arbeidslivet

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Fylkestrygdekontorene melder om at om lag 95 pst. av tilretteleggingstilskuddene til bedrifter for å gi kompensasjon for utgifter arbeidsgiver har for å legge til rette for å tilbakeføre sykemeldte og funksjonshemmede til arbeidslivet står ubrukt etter at ordningen har fungert i 9 måneder.

Hva vil statsråden gjøre for å få tatt i bruk de tiltak Stortinget har vedtatt i et forsvarlig tempo?


Les hele debatten