Spørretimespørsmål fra Henrik Rød (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Rygge kommune har hjemmel for å avslå en grunneiers byggesøknad når den er i henhold til stadfestet reguleringsplan og godkjent bebyggelsesplan

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): I Rygge kommune blir en grunneier nektet å starte utbygging av Heimdal-området på tross av at det foreligger både stadfestet reguleringsplan og godkjent bebyggelsesplan for formålet. Fra kommunens side henvises det til bestemmelser om utbyggingstakt, som man ønsker å behandle i forbindelse med kommuneplanen. Tomteutbyggingen blir således utsatt til kommuneplanen er endelig vedtatt.

Har kommunen hjemmel for å avslå byggesøknaden når den er i henhold til stadfestet reguleringsplan og godkjent bebyggelsesplan?


Les hele debatten