Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om å love ei omfordeling av torskekvotar mellom fartøygrupper i 1998, og at ho kjem så tidleg at ein kan fiske opp totalkvoten

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): I 1997 vart det gjort ei omfordeling for torsk innan fartøygruppe for dei over 28 m med konvensjonelle reiskapar. Omfordelinga kom svært seint. Det vart ikkje gjort ei refordeling av kvotane for dei under 28 m. Frå fiska hald vert det hevda at dette har fått som fylgje at totalkvoten ikkje vart oppfiska.

Kan fiskeriministeren love at vi får ei refordeling i 1998, og at ei refordeling og ei eventuell omfordeling kjem så tidleg at ein kan fiske opp totalkvoten?


Les hele debatten