Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å få gjort en landsomfattende kartlegging av seksuell trakassering i videregående skole

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Tidligere i høst ble den første landsomfattende undersøkelsen om seksuell trakassering blant svenske 17-åringer på videregående skole offentliggjort i Sverige. Rapporten fra det svenske Arbetslivsinstitutet viser at sju av ti jenter på 17 år opplever å bli seksuelt trakassert. I Norge finnes det ingen lignende undersøkelse.

Vil statsråden ta initiativ til å få gjort en lignende kartlegging i Norge?


Les hele debatten