Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om følgene for tilbudet til elever i distriktene av at finansieringen i videregående skole er knyttet til elever og ikke til plasser

Datert: 29.01.1998
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 04.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Finansieringen i videregående skole er knyttet til elever og ikke til plasser. I distriktene kan ikke alle klasser bli fulle. Kutt her, fjerner hele tilbudet til elever i distriktene, eller gjør det helt minimalt. Presset på å legge ned distriktsklasser er stort, fordi voksne, som på grunn av familie ikke kan flytte dit tilbudet er, mangler plass.

Ser statsråden behovet for et mer distrikts- og elevvennlig finansieringssystem?


Les hele debatten