Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til samferdselsministeren

Om tiltak før trafikken på E18 gjennom Vestfold kollapser helt, med henvisning til tofeltsstrekningen mellom Gulli og Langåker

Datert: 21.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Trafikken på E18 gjennom Vestfold har hittil i år økt med ca. 10 pst. Fortsetter denne utviklingen vil det allerede om fem år gå i gjennomsnitt 30 000 kjøretøyer på tofeltsstrekningen mellom Gulli og Langåker hvert døgn. Det er dobbelt så mange kjøretøyer som er Vegvesenets krav for firefelts motorvei. Med de bevilgninger som foreligger i dag, vil det ta elleve år å få denne veistrekningen ferdig.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn før trafikken gjennom Vestfold kollapser helt?


Les hele debatten