Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Om tiltak for å sikre innsatte med rusproblemer et behandlingstilbud etter endt soning, da flere fylker ikke vil gi garanti om videre behandling ved Tyrilisenteret

Datert: 17.10.2002
Fremsatt av: Anne Helen Rui (A)
Besvart: 06.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Stifinnerprosjektet i Oslo fengsel gir et unikt behandlings- og rehabiliteringstilbud til innsatte med rusproblemer. For at stifinnerne skal klare å komme seg ut av rusmisbruket, er det avgjørende at behandlingen fortsetter etter endt soning. I dag vil flere fylker ikke gi garanti om videre behandling ved Tyrilisenteret etter endt soning på Stifinner'n.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre innsatte i norske fengsler et behandlingstilbud etter endt soning?


Les hele debatten