Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om statsrådens overordnede ansvar for at lovens intensjon blir fulgt opp i forbindelse med sjøboder i Kristiansand, da kommunen og fylkesmannen har vist en passiv holdning

Datert: 23.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 4 fra representanten Klungland om sjøboder i Kristiansand. Statsråden sier i dette svaret at han "ikke har grunnlag for å gå nærmere inn i denne saken", i det statsråden "forutsetter at kommunen og fylkesmannen håndterer den videre". Fram til nå er det vist en passiv holdning fra disse. Statsråden har det overordnede ansvaret for at lovens intensjon blir fulgt opp.

Fraskriver statsråden seg dette overordnede ansvaret?


Les hele debatten