Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Om problemer for unge psykiatriske langtidspasienter med å delta i aktiviteter pga. reduserte ytelser til innlagte på institusjon

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Folketrygdlovens regelverk reduserer ytelsene til innlagte på institusjon 2 måneder etter innleggelsen ned til 1000-1400 kroner pr. måned avhengig av trygdesituasjon. Beløpet skal dekke personlige behov, som reiser og fritid. For unge psykiatriske langtidspasienter kan det bli vanskelig å delta i aktiviteter som kunne bety svært mye for rehabiliteringen og livskvaliteten.

Vil statsråden vurdere disse reglene for å hindre at fattigdomsproblemer blir et tilleggsproblem for yngre langtidspasienter?


Les hele debatten