Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til sosialministeren

Om at kommunene tar egenandeler av brukere av trygghetsalarmer

Datert: 24.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): En mann fra Asker har engasjert seg sterkt i arbeidet med å fjerne de kommunale egenandelene på trygghetsalarmer i kommunen. Han mener at disse kostnadene er urimelige for brukerne. Dessuten at de gir lite inntekter til kommunen når en tar administrasjonskostnadene med i beregningen.

Hva mener statsråden om at kommunene tar egenandeler fra brukerne i forbindelse med bruk av trygghetsalarmer?


Les hele debatten