Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til statsministeren

Om flytting av territorialgrensa ut til 12 nautiske mil, med henvisning til utfordringene i nordområdene med bl.a. økt oljetransport

Datert: 24.10.2002
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 06.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Norge står overfor store utfordringer i nordområdene. I den siste tiden er det meldt om at USA og Russland har inngått en oljeavtale som medfører oljetransport langs norskekysten, og det er tidligere meldt om at Russland skal importere atomavfall. Dette fordrer at vi har et godt beredskapsapparat, og som et preventivt tiltak må vi utvide territorialgrensa.

Hvordan står arbeidet med å flytte territorialgrensa ut til 12 nautiske mil, og når kan vi vente at Regjeringen fremmer forslag om en slikt utvidelse?


Les hele debatten