Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at det mange steder er mangel på etterforskere med brannteknisk kompetanse, som kan medføre at forsikringsselskap nekter brannlidte erstatning

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): I det forebyggende brannarbeidet er det viktig å kjenne årsaken til brann. Det kan ofte være vanskelig å fastslå årsaken til branner fordi det mange steder er mangel på etterforskere med tilstrekkelig brannteknisk kompetanse. Det kan resultere i at forsikringsselskapet hevder at brannen er påsatt, og nekter brannlidte erstatningsutbetaling.

Vil statsråden medvirke til at det blir etablert egne grupper av fagfolk med høy kompetanse som kan bidra til oppklaring av brann og forebygge brann?


Les hele debatten