Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om forseinkingar og innstillingar av ferjer på stamruter og andre riksvegsamband, og om økonomisk og materiellmessig kapasitet i den samanhengen

Datert: 24.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Det er jamleg reportasjar om forseinkingar og innstillingar av ferjer på så vel stamruter som andre riksvegsamband.

Meiner statsråden det er tilstrekkeleg økonomisk og materiellmessig kapasitet til å hindra omfattande forseinkingar og innstillingar av ruter, og kor lang ventetid meiner statsråden er akseptabel?


Les hele debatten