Spørretimespørsmål fra Randi Karlstrøm (KrF) til miljøvernministeren

Om at alle utgifter til forebyggende tiltak mot rovdyr, som omlegging fra sauedrift til melkeproduksjon, skal dekkes over Miljøverndepartementets budsjett. (Trukket tilbake)

Datert: 29.01.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Randi Karlstrøm (KrF)

Spørsmål

Randi Karlstrøm (KrF): Våren 1997 hadde flertallet i energi- og miljøkomiteen, unntatt Arbeiderpartiet, i Innst. S. nr. 301 (1996-97) en merknad om at alle utgifter til forebyggende tiltak mot rovdyr skal dekkes over Miljøverndepartementets budsjett og ikke over reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. Omlegging fra sauedrift til melkeproduksjon med ku er regnet i meldingen som en av flere forebyggende tiltak.

Vil dette komme på plass i Revidert nasjonalbudsjett for 1998, og administreres av de rovdyrfaglige fylkesvise utvalgene som forutsatt?


Les hele debatten