Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til helseministeren

Om stimulanser til å etablere helsetjenester i gråsonen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, som distriktsmedisinske sentre

Datert: 29.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I en rapport fra Sosial- og helsedirektoratet (oktober 2002) anbefales det å utvikle "Distriktsmedisinske sentra". Blant annet er Horten nevnt som eksempel.

Hvordan vil statsråden stimulere til etablering av helsetjenester i gråsonen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten?


Les hele debatten