Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til sosialministeren

Om utsettelse av ferdigstillelse og ombygging av tre sykehjem i Bergen med støtte fra handlingsplanen for eldreomsorg, pga. vanskelig kommuneøkonomi

Datert: 30.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): På grunn av Bergen kommunes vanskelige økonomiske situasjon, har byrådet søkt om utsettelse av ferdigstillelsen og ombyggingen av tre sykehjem med støtte fra den statlige handlingsplanen for eldreomsorgen til henholdsvis 2007 og 2008. Fylkesmannen i Hordaland vil ikke gi en slik utsettelse under henvisning til de reglene handlingsplanen har til tidsfrister for ferdigstillelse, som er 2005.

Kan statsråden bidra til at reglene i slike tilfeller kan endres, eller i større grad tilpasses kommunenes behov?


Les hele debatten