Spørretimespørsmål fra Henrik Rød (FrP) til forsvarsministeren

Om etablering av sivil lufttrafikk fra Rygge

Datert: 30.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): Statsråden har tidligere uttalt seg positivt om etablering av sivile rutetilbud fra Rygge. Sivil lufttrafikk fra Rygge er et av de tiltak næringslivet i Østfold etterspør sterkest, og det er viktig at det medvirkes til en rask og positiv behandling av saken. Som kjent har departementets arbeidsgruppe nå avgitt sin innstilling til masterplan for Rygge sivile lufthavn.

Når kan man regne med at statsråden har avklart de forhold som berøres i denne masterplanen?


Les hele debatten