Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om de store gebyrforskjellene for kommunal behandling av søknad om byggetillatelse, og om økt lovlighetskontroll av gebyrfastsettelsen, som skal skje etter selvkostprinsippet

Datert: 31.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge innhentet informasjon varierer prisen for kommunal behandling av søknad om byggetillatelse fra 1 200 til 20 000 for samme type søknad. Mange husbyggere mener de flås av byggegebyrer, og synes de store forskjellene er underlige. Til grunn for gebyrfinansiering av kommunale tjenester ligger prinsippet om selvkost.

Er det grunn til å tro at enkelte kommuner opererer med gebyrer som er i strid med dette prinsippet, og vil statsråden anbefale økt lovlighetskontroll av gebyrfastsettelse i byggesaker?


Les hele debatten