Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Om en samordning av utbygging av bredbåndsnett til hele landet

Datert: 31.10.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.11.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Hele Norge trenger et godt utbygget bredbåndsnett. Det planlegges utbygging av flere parallelle nett, på skattebetalernes regning, som kan ivareta behovet for bredbåndskapasitet, f.eks. digitalt bakkenett, GSM-R-nett, og MMR-nett. I tillegg kommer den nettkapasiteten som selskapene i bransjen enten har eller vil kunne bygge ut. Samordningsgevinsten kan være stor.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for en samordning av utbygging av bredbåndsnett til hele landet?


Les hele debatten