Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om at barnevernet i flere fylker rapporterer om store vansker med å få tak i fosterforeldre

Datert: 30.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Barnevernet i flere fylker rapporterer om store vansker med å få tak i fosterforeldre, særlig til barn over 10 år («Fosterhjemstørke»). I Hordaland står 37 barn i kø, og flere tvangsvedtak om plassering i fosterhjem er blitt kjent ugyldige fordi barnevernet ikke har klart å finne fosterhjem innen fristen. Dette får store konsekvenser for barn som allerede har opplevd for mye vondt over for lang tid.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke fosterhjemsarbeidet?


Les hele debatten