Spørretimespørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til miljøvernministeren

Om hvor store midler som stilles til disposisjon for ytterligere skogvern over Jordfondet, og hvor mye nytt vern det er mulig å oppnå med disse

Datert: 31.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Jeg viser til brev fra statsråden vedr. skogvern til energi- og miljøkomiteen 29. oktober, der det bekreftes at det ikke er foreslått bevilgninger til nytt vern over Miljøverndepartementets budsjett for neste år, men er satt av 110 mill. kr til å betale for tidligere fredede områder, samt at det er rom for å verne nye skogområder i 2003 ved bruk av midler fra Jordfondet.

Hvor mye midler stilles til disposisjon for ytterlig vern over Jordfondet, og hvor mye nytt vern er det mulig å oppnå med disse midlene?


Les hele debatten