Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til helseministeren

Om budsjettnedskjæringer i Helse Nord, og hvorvidt statsråden vil akseptere at kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved lokalsykehusene nedlegges for å tilpasse budsjettrammene

Datert: 31.10.2002
Besvart: 13.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Styret for Helse Nord må iverksette budsjettnedskjæringer for 521 mill. kr over en 2-årsperiode for å tilpasse budsjettrammene. I styrepapirene til foretakets møte den 5. november framgår det at akuttkirurgien og fødetilbudet ved lokalsykehusene må vurderes endret for å løse tilpasningsproblemet.

Vil statsråden akseptere at helseforetakene nedlegger kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved lokalsykehusene som et tiltak for å tilpasse budsjettrammene?


Les hele debatten