Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å bidra til å samordne de statlige interessene for å få til et aktivt regionsenter på Tynset, da Posten ikke vil delta

Datert: 30.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): For å demme opp mot fraflytting, er det viktig med levende regionale sentra. Post, buss, drosje, jernbane og vinmonopol, i nær tilknytning til et aktivt handelssentrum, bidrar til dette.

På Tynset er disse institusjonene i ferd med å fjerne seg fra det tradisjonelle sentrum, blant annet fordi Posten ikke vil delta sammen med NSB, Østerdal Billag Feriebussen, drosjene og kommunen.

Vil statsråden bidra til å samordne de statlige interessene?


Les hele debatten