Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om butikkansattes og andres manglende kjennskap til de nye rettighetene vedtatt i loven om forbrukerkjøp

Datert: 06.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Forbrukerrapporten rapporterer om at de nye rettighetene vedtatt i loven om forbrukerkjøp er helt ukjente for mange. Særlig ansatte i butikker er ukjente med de nye reglene om reklamasjon, erstatningsgjenstand og krav til reparasjon.

Hva vil statsråden foreta seg for at loven blir effektiv og ikke bare forblir en samling ukjente bestemmelser?


Les hele debatten