Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til samferdselsministeren

Om å utrede muligheten for å fristille flyplasser som egne aksjeselskap, med henvisning til store mangler ved lufthavnene Kjevik, Stavanger Sola og Flesland

Datert: 06.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Flere store flyplasser som Kjevik lufthavn, Stavanger lufthavn Sola og Flesland lufthavn har store mangler, f.eks. når det gjelder sikkerhet, terminalbygg og innflyvingsutstyr. Luftfartsverket har gjort lite for å løse problemene.

Kan statsråden tenke seg å utrede muligheten for å fristille disse flyplassene som egne aksjeselskap, slik at de kan bruke egne inntekter til å løse de behovene de selv føler er viktigst å få løst?


Les hele debatten