Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om behandling av Østfold fylkeskommunes forsinkede søknad tilknyttet utvidelsen av mammografiundersøkelsene. (Trukket tilbake)

Datert: 30.01.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ifølge statsbudsjettet for 1998 blir prøveprosjektet med mammografiundersøkelser utvidet. Prosjektet er svært viktig for tidlig diagnose av brystkreft. På grunn av uheldige omstendigheter har Østfold fylkeskommune glemt å søke på prosjektet som hadde svarfrist 12. januar 1998, men søknaden sendes nå per omgående.

Vil statsråden bidra slik at Østfolds søknad kan komme i betraktning på lik linje med øvrige søkerfylker?


Les hele debatten