Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å bekrefte at stenging av Rv 3 i Hedmark pga. snøfall ikke kommer på tale

Datert: 06.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På Rv 3 i Hedmark skapte et stort snøfall i slutten av oktober et farlig føre som resulterte i mange uhell både av store og små kjøretøyer. Manglende brøyting må her ta mye av skylden, og det ble t.o.m. snakket om stenging av den viktige ferdselsåren som Rv 3 er.

Kan statsråden bekrefte at stenging av Rv 3 ikke kommer på tale?


Les hele debatten