Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om manglende konsekvensutredning av Tjeldbergodden-alternativet på linje med Nyhamna i forbindelse med ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet

Datert: 06.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Olje- og energidepartementet har i brev av 12. juli fastlagt at kun Nyhamna skal konsekvensutredes vedrørende ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet. Dette skjer på tross av spesifikke råd fra Miljøverndepartementet, SFT, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning om at Tjeldbergodden-alternativet bør utredes fullt ut på linje med Nyhamna.

Hvorfor har ikke Regjeringen sørget for full likeverdig utredelse av to alternativer slik at Stortinget får en reell valgmulighet?


Les hele debatten