Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Datert: 07.11.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Miljøverndepartementet er nå i ferd med å inngå ny avtale med emballasjekjeden om innsamling og gjenvinning av plastemballasje. For å redusere mengden avfall som eksporteres for gjenvinning, ønsker flere i bransjen at avtalen skal inneholde et mål om at minst 50 pst. av plastavfallet skal materialgjenvinnes i Norge. Etter det jeg kjenner til, ønsker ikke Miljøverndepartementet dette.

Dersom det medfører riktighet, kan statsråden forklare hvorfor departementet ikke ønsker et slikt ambisiøst mål?


Les hele debatten