Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til barne- og familieministeren

Om å gi fedre sjølvstendig oppteningsrett til permisjon i samband med fødsel

Datert: 30.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Berre 2/3 av fedrane ser det i dag mogleg å ta ut "pappapermisjon" sidan denne er knytta til mora sin rettar.

Vil statsråden føreslå å gi fedre sjølvstendig oppteningsrett til permisjon i samband med fødsel?


Les hele debatten