Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Om opplæring av sjåførar i sikring av last, då over 90 pst. av dei som blir kontrollert, har mangelfull sikring av transporten

Datert: 07.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): I det siste er det på nytt set fokus på kunnskapen og praktisk utføring av sikring av last. Statens vegvesen, som driv med kontrollar, fortel at over 90 pst. av dei som blir stoppa har mangelfull sikring av transporten. I opplæringa til sjåfør er dette viktige området mangelfullt. Fleire av opplæringsinstitusjonane seier det ikkje manglar på kapasitet, men det inngår ikkje i pensum.

Kva vil statsråden gjera for at vi kan få dyktigare transportørar og sikrare last?


Les hele debatten