Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om konsekvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet i de nordlige havområdene, og at statsråden nå har meddelt selskapene at avklaringen vil ta mye lengre tid enn tidligere angitt

Datert: 07.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til tidligere spørsmål om utredning av konsekvensene av helårig petroleumsvirksomhet i de nordlige havområder. Svaret var at utredningen skulle være sluttført våren/sommeren 2003. Det ble også svart at avklaring var viktig for selskapene for å få rammebetingelser som sikrer langsiktighet for videre aktivitet. Nå har statsråden meddelt selskapene at dette vil ta mye lengre tid til tross for at konsekvensutredningen er avsluttet.

Hva er årsaken til Regjeringens helomvending i denne saken?


Les hele debatten