Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om bistand til to familier til oppfølging av pasientskader som har oppstått i utlandet pga. feilbehandling

Datert: 07.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): To familier har søkt om bistand i forbindelse med oppfølging av pasientskader skjedd i utlandet. Det familiene ønsker er hjelp i forbindelse med kostnader og problemer som knytter seg til å få utlevert relevante dokumenter fra de gjeldende sykehus der feilbehandlingene har funnet sted, slik at en kan få vite hva som er skjedd med sitt barn. Sakene gjelder ikke erstatning, men et ønske om å vite hva som er skjedd.

Er statsråden, på denne bakgrunn, villig til å se på saken på nytt?


Les hele debatten