Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hva som kan gjøres for at tiltak som Daghøyskolen i Sarpsborg blir godkjent som kompetansebyggende, og dermed som yrkesrettet attføring av Aetat

Datert: 07.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Daghøyskolen i Sarpsborg fungerer meget bra for mange arbeidsledige. Mange får tilbake troen på seg selv og kommer tilbake til et aktivt arbeidsliv. Daghøyskolen er ikke godkjent som kompetansebyggende, og godkjennes derfor ikke av Aetat som yrkesrettet attføring. Jeg har fått henvendelse fra flere som går på Daghøyskolen, men som må slutte. Dette er uheldig og utelukker mange som har mulighet til å få økt livskvalitet og komme tilbake i jobb.

Hva kan gjøres for at denne type tiltak blir godkjent?


Les hele debatten