Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Om konkursen ved Myre Fiskeindustri AS og tiltak for at trålarane skal halde fram å levere i Øksnes, og at industriverksemda skal halde fram

Datert: 07.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): 30. oktober 2002 vart det begjært konkurs ved Myre Fiskeindustri AS. 156 tilsette mista jobben sin. Det er no kjent at morselskapet til Myre Fiskeindustri og Nordic Sea Trawlers, Nordic Sea Holding, har søkt om dispensasjon for leveringsforpliktingane til Øksnes. Staten har aksjemajoritet gjennom ulike selskap til Nordic Sea Holding.

Kva har statsråden gjort og kva vil han gjere for å sørge for at desse trålarane skal holde fram å levere i Øksnes, og for at industriverksemda skal holde fram?


Les hele debatten