Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til samferdselsministeren

Om å sikre at helseproblemer pga. uforsvarlig høy luftforurensning i Oslo unngås, og å klargjøre hvem som har myndighet til å iverksette akuttiltak

Datert: 30.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Luftforurensningen i Oslo har de siste dagene vært målt til den verste på tre år. Miljøbyråd i Oslo, Kari E. Eliassen, har varslet at det ikke er mulig å få noen bedring av Oslo-lufta denne vinteren. Det er også uklart hvem som har myndighet til å sette i verk akuttiltak dersom lufta i Oslo blir enda dårligere.

Hva kan samferdselsministeren gjøre for å klargjøre dette ansvaret og sikre at Oslo-borgerne unngår helseproblemer som følge av uforsvarlig høyt forurensningsnivå?


Les hele debatten