Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Om å sikre hjelp og oppfølging til eldre som er i fare for eller har vært utsatt for overgrep og mishandling i hjemmet

Datert: 08.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Overgrep og mishandling i hjemmet er tabubelagt, og mørketallene kan være store. Det antas at behovet for skreddersydd hjelp er til stede i flere større kommuner. I Oslo og Drammen har mange eldre fått hjelp av "Vern for eldre"-prosjektene. Prosjektene har vist at eldre får et sted å gå der hjelp finnes og koordineres.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at eldre, som er i fare for eller har vært utsatt for overgrep, får god hjelp og oppfølging?


Les hele debatten