Spørretimespørsmål fra Helene Falch Fladmark (V) til samferdselsministeren

Om mangel på samordning i samferdselssektoren i Oslo-området, som rammer Oslo by bl.a. gjennom dårlig luftkvalitet og kapasitetsproblemer i kollektivtrafikken

Datert: 30.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Helene Falch Fladmark (V)

Spørsmål

Helene Falch Fladmark (V): Mangel på samordning innen samferdselssektoren i Oslo-området, rammer i stor grad Oslo by. Oslo er både knutepunkt og gjennomfartsåre, og strever derfor med for eksempel dårlig luftkvalitet og kapasitetsproblemer innen kollektivtrafikken. Problemene knyttet til Oslo havn er et annet eksempel på hva mangel på samordning medfører.

Vil samferdselsministeren ta initiativ for å rette på de særlige problemene Oslo møter som følge av manglende samordning?


Les hele debatten