Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om den økende arbeidsledigheten og Regjeringens innsats i den sammenhengen, bl.a. manglende tiltak overfor industrien

Datert: 16.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten