Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om hvorfor departementet ikke ønsker noe mål om at minst 50 pst. av plastavfallet skal materialgjenvinnes i Norge

Datert: 13.11.2002
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 20.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Miljøverndepartementet er nå i ferd med å inngå ny avtale med emballasjekjeden om innsamling og gjenvinning av plastemballasje. For å redusere mengden avfall som eksporteres for gjenvinning, ønsker flere i bransjen at avtalen skal inneholde et mål om at minst 50 pst. av plastavfallet skal materialgjenvinnes i Norge. Etter det jeg kjenner til, ønsker ikke Miljøverndepartementet dette.

Dersom det medfører riktighet, kan statsråden forklare hvorfor departementet ikke ønsker et slikt ambisiøst mål?


Les hele debatten