Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å få overført Nordagutu opptreningssenter til Helse Sør og inkorporert det i helseforetaket Rikshospitalet, da Telemark fylkeskommune vil legge det ned

Datert: 13.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Rehabiliteringsinstitusjonen Nordagutu opptreningssenter ønsker nå eieren, Telemark fylkeskommune, å avvikle.

Vil statsråden, med bakgrunn i foretaksloven, snarest sørge for at Nordagutu opptreningssenter blir overført til Helse Sør, og inkorporert i helseforetaket Rikshospitalet sammen med Kysthospitalet og Kongsgårdheimen?


Les hele debatten