Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utviklingsministeren

Om kva Noreg vil gjere for å få trekt dei internasjonale finansinstitusjonane inn i oppfølginga av internasjonale miljøtoppmøte, som Johannesburg-møtet

Datert: 05.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Nasjonal Agenda 21 er den konkrete norske oppfølginga av Johannesburg-møtet. Statsministeren sa òg i si utgreiing til Stortinget at de internasjonale finansinstitusjonane òg må trekkast sterkare inn i oppfølginga av internasjonale miljøtoppmøter.

Korleis ser statsråden seg at dette skal gå føre, og kva initiativ vil det bli tatt frå norsk side slik at denne prosessen kjem i gang?


Les hele debatten