Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om at landbruksministeren har betegnet samvirketankegangen som "Taliban", samtidig som han ikke har gjort noe med samvirkets reguleringsprivilegier

Datert: 23.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten