Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Om hvorvidt Regjeringen ønsker å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i Norge, med henvisning til tiltaksplanen mot fattigdom

Datert: 23.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV):


Les hele debatten