Muntlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om tappingen av det lokale kulturlivet gjennom at kommunene føler seg tvunget til å redusere kulturskolenes tilbud, som da blir eksklusivt

Datert: 23.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp):


Les hele debatten