Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om lovhjemmelen for rekvireringsregelen, som ikke tillater allmennleger å foreskrive Subutex uten at den narkomane deltar i et legemiddelassistert tiltak, og som utelukker unge under 25 år

Datert: 23.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten