Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til sosialministeren

Om forslaget om å sette tak på hvor mye man kan få for skole og kurs når man går på attføring, noe som vil sette mange yrkesvalgshemmede permanent utenfor arbeidsmarkedet

Datert: 23.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten