Muntlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruksministeren

Om hvordan statsråden kan forsvare kutt tilknyttet skogskjøtsel, når han ellers snakker om å bevare skogen

Datert: 23.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A):


Les hele debatten