Spørretimespørsmål fra Johnny Hult (FrP) til justisministeren

Om at Nord-Odal lensmannskontor ikke har mannskaper til å opprettholde en helkontinuerlig reservetjeneste, i en situasjon da svensk politi like over grensen nedbemannes

Datert: 13.11.2002
Fremsatt av: Per Roar Bredvold (FrP)
Besvart: 20.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Johnny Hult (FrP)

Spørsmål

Johnny Hult (FrP): Nord-Odal i Hedmark, i likhet med andre lensmannskontorer, har ikke nok mannskaper til å opprettholde en ordning med helkontinuerlig reservetjeneste. Når man samtidig ser at svensk politi like over grensen nedbemannes, ser dette ikke bra ut for Hedmark som grensefylke.

Ser statsråden at det trengs mer midler, slik at folk skal være trygge på at når de trenger hjelp, er den å få?


Les hele debatten